Doelstelling voor nul Geweld in de jeugdzorg

Naam:
Amber Hall
Organisatie:
In-Unity
Functie:
Voorlichter, adviseur, trainer, taboedoorbreker en verbinder op het gebied van (institutioneel) trauma
Werkgebied(en):
Heel Nederland
Naast mijn inzet m.b.t. preventie ben ik bezig om de cirkels van geweld binnen de jeugdzorg en keten en de gevolgen daarvan voor slachtoffers samen te doorbreken. Taboes te doorbreken, bewustwording te creëren en handelingsperspectief te bieden. Ook zet ik me in voor NUL slachtoffers van geweld in de jeugdzorg zonder erkenning, gerechtigheid en (de door hen gewenste) passende hulp en ondersteuning. Ik bied ondersteuning, crisisinterventie, herstel van (werk)relaties en advies bij individuele casuïstiek. Alsmede training en ondersteuning van individuele professionals en teams.

Neem contact op met mij als je een vraag hebt of wilt samenwerken