Aandachtsvolle zorg

Aandachtsvolle zorg lijkt soms op gespannen voet te staan met de regels in ons jeugdhulpvak. Toch hoeft dit niet zo te zijn.

Regels zijn belangrijk. Ze zijn opgesteld om de veiligheid van een kind te waarborgen, ze bieden duidelijkheid en structuur, zijn gestoeld op best bewezen kennis, stellen grenzen, bewaken rechten, geven bescherming, bevorderen samenwerking of stellen een norm voor professionele verantwoordelijkheid.

Eén regel gaat echter boven alle andere regels:

Als een regel niet goed is voor een kind, hoef je je er niet aan te houden.

Het vraagt moed om af te wijken als een regel voor je gevoel écht niet klopt en naar jouw idee schadelijk uitpakt voor een kind. Leg wel uit waaróm je afwijkt. Het is een broodnodige vorm van tegenspraak waardoor we geen schade doen en ons vak zich kan doorontwikkelen.

Het vraagt ook moed van leidinggevenden en bestuurders om deze hoofdregel hardop uit te spreken naar jeugdhulpprofessionals. En hen te steunen als het spannend wordt. Het legt de basis voor een ‘onbevreesd klimaat’ waarin ambitieuze jeugdhulp zich kan ontwikkelen.

 

Ga voor ambitieuze jeugdhulp en volg de Beweging van Nul op LinkedIn

Of kijk voor inspiratie op onze website