Privacy verklaring

Verwerkingsgrondslagen 

De Beweging van Nul verwerkt jouw persoonsgegevens enkel voor een zorgvuldig vastgesteld doel en als daar een grondslag voor is. De grondslagen waarop wij ons baseren bij het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn:

  • Je hebt ons expliciete toestemming gegeven om de door jou verstrekte gegevens te verwerken. Je kunt te allen tijde je toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens intrekken. Als je je toestemming intrekt heeft dit geen gevolgen voor verwerkingen die op basis van de oorspronkelijk gegeven toestemming al hebben plaatsgevonden.
  • Wij verwerken jouw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst.
  • Wij bewaren jouw gegevens als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Doneren
Om de betaling uit te voeren vraagt de Beweging van Nul je naam, het bedrag, de frequentie en je IBAN-nummer. Je e-mailadres wordt gebruikt om de donatie te bevestigen en om een nieuwsbrief te kunnen versturen (optioneel). Wij vragen je postadres en telefoonnummer om je per post te informeren over nieuws en acties van de Beweging van Nul en om je door middel van telemarketing te benaderen (optioneel). Je kunt deze velden openlaten als je dat niet wilt.

 

Indien je doneert aan de Beweging van Nul is de verwerking van je persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de donatieovereenkomst. Wij bewaren jouw gegevens 7 jaar om te voldoen aan belastingwetgeving.

Wij mogen jouw persoonsgegevens verwerken om je met een nieuwsbrief of telemarketing te benaderen als je hier expliciete toestemming voor geeft. Je kunt jezelf op ieder moment voor de nieuwsbrief afmelden door de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief te gebruiken.

 

Zakelijk partner
Om je te benaderen over de mogelijkheden tot zakelijk partnerschap verwerkt de Beweging van Nul je (zakelijke) contactgegevens. Indien je hier toestemming toe geeft kunnen wij je ook telefonisch, per post of per mail informeren over de diensten en (fondsenwervings)activiteiten van de Beweging van Nul.

Wij mogen jouw persoonsgegevens verwerken om je te benaderen omdat je hier expliciete toestemming voor geeft. De Beweging van Nul bewaart jouw persoonsgegevens tot je aangeeft dat je niet langer door de Beweging van Nul benaderd wenst te worden.

 

Contact, bijvoorbeeld suggestie of klacht
Indien je contact opneemt met de Beweging van Nul via het webformulier, bijvoorbeeld voor het indienen van een 0-doelstelling of het indienen van een klacht, verwerken wij jouw contactgegevens om je een reactie op jouw verzoek te kunnen geven. Deze gegevens worden na afhandeling gewist, of in geval van een klacht geanonimiseerd bewaard voor verantwoording.

 

Cookies
De website(s) van de Beweging van Nul plaatsen cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een PC, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van de Beweging van Nul beter te laten functioneren en het websitebezoek te monitoren, zodat de Beweging van Nul na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. De Beweging van Nul gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een PC of individu.

 

Doorgeven persoonsgegevens aan derden
Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden.

 

Jouw rechten
In verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens heb je het recht de Beweging van Nul te verzoeken om inzage van en rectificatie, beperking of wissing van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdracht.

Klacht Autoriteit Persoonsgegevens
Je kunt over de verwerking van jouw persoonsgegevens ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt dit doen door een brief te schrijven aan:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG