Disclaimer

Dit is de disclaimer van een website van de Beweging van Nul. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De Beweging van Nul sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website(s) van de Beweging van Nul, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

De Beweging van Nul mag de websites naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen. De Beweging van Nul is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen waarvoor de Beweging
van Nul geen aansprakelijkheid kan aanvaarden.

Deze website bevat links naar websites van derden. De Beweging van Nul is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan de Beweging van Nul. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Beweging van Nul. Deze kun je aanvragen via e-mail info@bewegingvannul.nl

Mocht je problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via e-mail info@bewegingvannul.nl. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.