Stichting Ondersteuning Beweging van 0

De Beweging van Nul beoogt een beweging te zijn van professionals die de ontwikkeling, participatie en inclusie van jeugd en gezin en de jeugdhulp die daarbij helpt wil versterken. Het ultieme streven is samengevat onder de noemer “nul kinderen die niet gewoon prettig thuis opgroeien”. Zij wil dit bereiken met best bewezen werkzame versterking in de samenleving, preventie en zorg.

De Stichting Ondersteuning Beweging van Nul heeft tot doel deze beweging financieel, organisatorisch en secretarieel te ondersteunen en mogelijk te maken. De Stichting Ondersteuning Beweging van Nul is in september 2021 opgericht door de huidige bestuurders en notarieel geregistreerd.

De Stichting Ondersteuning Beweging van Nul heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kunt u uw donaties aan de Stichting aftrekken van de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.

Contactgegevens
Stichting Ondersteuning Beweging van Nul
Ubbo Emmiussingel 110
9711 BK Groningen
E-mail: info@bewegingvannul.nl
KvK: 83864423
BTW-Identificatienummer: NL863014215B01
RSIN: 863014215
IBAN: NL77 RABO 0375 4806 25

De werkzaamheden
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door op aanvraag activiteiten vanuit deze beweging te ondersteunen, zoals:

  • publicaties;

  • campagnes;

  • scholing zoals summer schools;

  • wetenschappelijk onderzoek;

  • bijeenkomsten.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit vier leden. Het betreft Peter Dijkshoon (niet praktiserend kinder- en jeugdpsychiater, Landelijk ambassadeur lerend jeugdstelsel voor OZJ/VNG/VWS), Huub Pijnenburg (ontwikkelingspsycholoog-onderzoeker, Em. lector Jeugdzorg HAN/Praktikon), Arne Popma (hoogleraar/afdelingshoofd kinder- en jeugdpsychiatrie & psychosociale zorg Amsterdam UMC / kinder- en jeugdpsychiater bij Levvel) en Maarten Wetterauw (directeur algemene zaken Molendrift ggz voor jeugd en gezin). De functieverdeling is als volgt:

  • Voorzitter: Huub Pijnenburg

  • Secretaris: Peter Dijkshoorn

  • Penningmeester: Maarten Wetterauw

  • Algemeen bestuurslid: Arne Popma

Het beloningsbeleid
De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij uitoefenen; voor zover zij uit hoofde van hun functie kosten maken, kunnen zij deze op basis van ingediende declaraties vergoed krijgen.

Financiële verantwoording
Het uitkeringsbeleid van de stichting dient zodanig te zijn dat de stichting kan worden aangemerkt als een instelling als bedoeld in artikel 32 lid 1 sub 3 van de Successiewet 1956 juncto artikel 6.33 sub b van de Wet inkomstenbelasting 2001. De stichting kan ter verwezenlijking van haar doelstelling mede uitkeringen doen aan (andere) lichamen die zijn erkend als ANBI. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De Stichting heeft haar financiële verantwoording vastgelegd in een financieel overzicht, dat u kunt aanvragen door een mail te sturen naar info@bewegingvannul.nl

Jaarverslagen kunt u hieronder downloaden:

Beleidsplan
Meer weten over Stichting Ondersteuning Beweging van Nul? Download het beleidsplan (PDF).