Algemene voorwaarden

De Beweging van 0 is van oorsprong een groep jeugdhulpprofessionals die wil werken aan permanente verbetering in de jeugdhulp. Ze willen dat de jeugdhulp stapje voor stapje steeds meer gaat bereiken voor kinderen, ouders en samenleving, tegen een steeds rendabeler kosten-baten-verhouding.

De Beweging van 0 wil het streefniveau van ‘de 0’ toepassen op de hele samenleving. Steeds meer professionals, organisaties en gemeentelijke regio’s haken inmiddels aan.


Geen gesponsorde inhoud

 • De Beweging van Nul is een onafhankelijk platform en publiceert geen gesponsorde berichten, persberichten of andere PR-content;
 • De Beweging van Nul zal nooit betalen voor inhoudelijke content op de site of in andere kanalen;
 • De Beweging van Nul doet niet aan linkruil of linkbuildingactiviteiten. 

 

Regels voor het posten van eventuele reacties

 • Een reactie of vraag moet verband houden met het onderwerp: de Beweging van Nul.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming of duidelijke bronverwijzing artikelen of reacties van andere sites of bronnen geheel of gedeeltelijk over te nemen. Bij vertalingen moet er een duidelijke bronvermelding zijn;
 • Reclame maken voor diensten, producten, evenementen diensten of websites van derden is niet toegestaan. Ook het aanbieden van diensten, producten, evenementen, of websites van derden is verboden evenals het houden van enquêtes of onderzoeken;
 • Grof taalgebruik, discriminerende opmerkingen of uitingen van erotische aard zijn niet toegestaan;
 • Schelden, onrust stoken, beledigen of op de man spelen zijn niet toegestaan;
 • Het plaatsen van privé-informatie, privécorrespondentie of iemands beeltenis zonder de uitdrukkelijke toestemming van die persoon is niet toegestaan;
 • Misleiding en oplichting zijn niet toegestaan. Anoniem vragen stellen of reageren is mogelijk;
 • Het is niet toegestaan van meerdere (valse) identiteiten gebruik te maken. Anoniem vragen stellen of reageren is mogelijk.

 

Voorbehoud
De Beweging van Nul behoudt zich het recht publicaties en berichten te wijzigen of verwijderen. Reacties die in strijd zijn met de huisregels kunnen worden verwijderd. Herhaaldelijke overtreding van de regels kan betekenen dat een bezoeker wordt uitgesloten van de dienstverlening.

 

Auteursrecht
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Beweging van Nul is het bezoekers niet toegestaan de inhoud van de site te verveelvoudigen of openbaar te maken. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan de Beweging van Nul. Indien je gebruik wilt maken van de inhoud, kunt je hiervoor schriftelijke toestemming vragen door een e-mail te sturen aan [invoegen emailadres] 

 

Retourbeleid
Als je toch spijt hebt van de aanschaf van een van de producten van de Beweging van 0, dan kun je binnen 14 kalenderdagen het product kosteloos aan ons retourneren. Je krijgt het volledige aankoopbedrag terug.

Retouradres:
Stichting Ondersteuning Beweging van Nul
Ubbo Emmiussingel 110
9711 BK Groningen

 

Annulering automatische incasso
Indien je je maandelijkse donatie aan de Beweging van Nul wilt stopzetten, laat ons dit dan weten door het contactformulier in te vullen vullen. Geef daarin duidelijk aan dat je de maandelijkse donatie wenst te beëindigen. Wij zullen de beëindiging per eerstvolgende maand effectueren.