Bv0 – Reflectie op 2022

Elke 2 maanden komt op zondag een groep bevlogen jeugdprofessionals bij elkaar. Met een croissantje en een broodje kaas delen we -even los van de waan van alledag-  inspiratie en hobbels met elkaar. We reflecteren op ons vak en bespreken aan welke knoppen we met elkaar kunnen draaien om een klimaat te laten ontstaan waarin best bewezen én best betaalbare jeugdhulp zich kan ontwikkelen. In januari en maart blikten we terug op de Beweging van 0 in 2022. Onze reflectie delen we graag.

In 2022 zijn in tal van gemeenten, jeugdregio’s en jeugdhulporganisaties 0-bewegingen ontstaan. Altijd begon dit bij één persoon die zijn of haar persoonlijk ongemak omzette in actie en samen met de Beweging van 0 een 0-beweging in gang zette in het eigen netwerk. Bijvoorbeeld:

  • 0 uithuisplaatingen
  • 0 suicides
  • 0 gesloten jeugdzorg
  • 0 jeugdhulptrajecten zonder Verklarende Analyse
  • 0 ouders die geen hulp durven vragen
  • 0 schooluitvallers

Niet alle 0-beweging beginnen met een 0-doel. Zo starten veel initiatieven door een bijeenkomst over ‘Ambitieus werken’, waarna het denken in grote doelen op gang komt. Vaak maken we samen een 0-plaat, zodat iedereen mee kan denken aan welke knoppen we zelf kunnen draaien om een 0-ambitie dichterbij te brengen. 

Samen hebben we in 2022 aan heel wat knoppen gedraaid om de overkoepelende 0-ambitie ‘0 kinderen die niet prettig thuis opgroeien’ stappen dichterbij te brengen. Ook in het onderwijs, de politiek, de media, op departementen, in de rechtspraak in vakontwikkeling en in onderzoek deden mensen een stap naar voren om het denken vanuit 0 gewoon te maken. Dat is hoopvol omdat door de optelsom van al deze 0-bewegingen -groot en klein- langzamerhand een klimaat ontstaat waarin best bewezen én best betaalbare jeugdhulp zich kan ontwikkelen.

Naast merkbare effecten benoemden we aandachtspunten voor onszelf en aandachtspunten in onze omgeving. In onderstaande reflectie lees je ze terug.

Download: Bv0 – Knoppen 2022 en Bv0 – Reflectie 2022 

 

Lees ook Waarom 0 – drie redenen

 

Volg @Bewegingvannul op Linkedin en ontwikkel mee naar best bewezen én best betaalbare jeugdhulp