Grote doelen en 2 uur supervisie per week

16 september 2022 was de jaarlijkse dag van de jeugdprofessional met als titel ‘Ruimte, richting en regie, geeft professionele autonomie’. De gezamenlijk organiserende partijen SKJ, NIP, BPSW en NVO vroegen Peter Dijkshoorn om namens de Beweging van 0 het symposium ter gelegenheid van deze dag te openen. De titel van het symposium sluit mooi aan bij het gedachtegoed van de Beweging van 0. De kern daarvan is samengevat:

Met grote doelen bereik je meer

In zijn opening liet Peter zien dat grote doelen mensen, teams en organisaties veel verder helpen dan “gewoon” elke dag je werk doen. Zoals bijvoorbeeld de chemische industrie die al 40 jaar werkt aan vermindering van het aantal ongevallen en daar grote resultaten in boekte (-85%), de vliegtuigindustrie, en clubs en sporters met grote doelen, zoals Ajax en schaatser Mark Tuitert. Mark Tuitert sprak later op de dag over zijn droom en hoe hij die gehaald heeft. Ook in de zorg zijn er bekende voorbeelden. Zo waren het de ambities van professionals die maakten dat het separeren van kinderen bij De Koppeling van Levvel, bij Herlaarhof en bij Accare naar 0 ging. Het denken veranderde van “separeren hoort gewoon bij het werk” naar “separeren is niet humaan en hoort dus echt niet bij het werk”. Kennis, inzet, doorzetten om over allerlei drempels te komen en soms lastige zoektochten naar andere oplossingen maakten dat deze professionals erin slaagden deze resultaten te behalen.

Professionals beter in positie

De Beweging van 0 wil professionals beter in positie brengen om ontwikkelingen in het werkveld goed vorm te geven. Dat begint met zelf positie innemen, zoals de professionals van Levvel, Herlaarhof en Accare dat deden, maar het vraagt natuurlijk ook facilitering. Als Beweging van 0 zijn we er voorstander van dat we als professionals eerst zelf moeten opstaan en laten zien waar we voor gaan en dan de facilitering vragen. Die facilitering groeit als we laten zien hoe we ontwikkelen.

2 uur supervisie per week

Peter sloot af met een oproep tot actie en facilitering. Actie van professionals om supervisie te vragen en facilitering door zorgorganisaties (en hun financiers) om supervisie te regelen. Iedereen leert door ervaring, maar iedereen in de zorg leert nog beter door ervaring in combinatie met gerichte oefening middels supervisie. 2 uur supervisie per week is een noodzaak om het werk goed te doen en om moeilijke en soms pijnlijke situaties aan te kunnen. 2 uur supervisie leidt tot betere resultaten voor ouders en kinderen, lagere kosten voor de financiers en meer werkplezier voor professionals. Wellicht is dan ook het arbeidsmarktprobleem in de jeugdhulp opgelost?

De zaal reageerde met applaus en tegelijk cynisme. Applaus, omdat iedereen dit wil. Cynisme, omdat velen dachten dat dat nooit werkelijkheid zou worden.

We gaan voor de 0.

Maak jij ook jouw nul-doel zichtbaar op de website van de Beweging van 0? Klik hieronder op de knop ‘upload jouw doelstelling’ en zie wie je zijn voorgegaan.

 

Volg de ontwikkelingen van Beweging van 0 op de voet via Linkedin