Doelstelling voor nul handelingsverlegen professionals m.b.t. trauma en gehechtheid in geval van geweld

Naam:
Marie-José van Hoof
Organisatie:
iMindU GGZ
Functie:
Bestuurder/geneesheer-directeur/(kinder- en jeugd)psychiater
Werkgebied(en):
Noord-Holland, Zuid-Holland
voorkomen foutieve professionele beslissingen die de ouder-kind relatie schaden

Neem contact op met mij als je een vraag hebt of wilt samenwerken