‘Het gaat ook om die 23 andere uren in een dag’

Behandeling en verwerking jeugdtrauma:
‘Het gaat ook om die 23 andere uren in een dag’

“Alleen samen maken we het verschil. Als we trauma echt willen aanpakken, moeten we ons realiseren dat er meer nodig is dan een uurtje behandeling en dat er nog 23 andere uren in een dag zitten. Daarbij hebben we elkaar hard nodig.” Het is één van de vele inzichten die de aanjagers opdoen tijdens het ontwikkelen van een Deltaplan Jeugdtrauma, in opdracht van de Bovenregionale Expertisenetwerken Jeugd.

“Met een landelijk meerjarenplan willen we onverwerkte ingrijpende jeugdervaringen en de impact ervan indammen”, vertelt Linda Gerits (klinisch psycholoog, adviseur Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd en sinds februari ook aanjager van het Deltaplan Jeugdtrauma. “Dat moet lukken door ze eerder te herkennen, goed te behandelen en waar mogelijk te voorkomen.” Het doel daarachter past in de Beweging van 0: nul kinderen ondervinden langer dan zes maanden hinder van trauma.


‘Doel: nul kinderen
ondervinden langer dan zes maanden hinder van trauma’


Minstens tien jaar nodig
“Zo’n groots doel past niet bij een programma van een paar jaar”, beseft Gerits. De zestig experts die ze de afgelopen weken interviewde bevestigen dat. “Hoewel we al veel meer weten en kunnen dan twintig jaar geleden, is het goed en hard nodig dát er een Deltaplan komt. En er is enthousiasme over de horizon: vanuit een Deltaplan krijgt Nederland echt de kans om jeugdtrauma op een duurzame manier aan te pakken, te leren en te blijven ontwikkelen. Het wordt duidelijk dat we zeker tien jaar nodig hebben om hier écht verschil in te gaan maken.”

Samen met het veld ontwikkelen
Het Deltaplan Jeugdtrauma wordt een meerjarenplan, met alle domeinen samen te maken en continu door te ontwikkelen. Gerits sprak met experts “vanuit alle invalshoeken die we nodig hebben”: onderwijs (van kinderen en professionals), zorg (medisch, jeugdzorg, ggz, verslavingszorg, jeugdbescherming), kinderopvang, informele steun- en wijkorganisaties, justitie, schuldhulpverlening en wetenschap. “Behalve voor de brede en verre horizon is er ook waardering voor de uitgangspunten dat we dit plan sámen ontwikkelen en dat we nadrukkelijk aansluiten bij wat er al is en wat al goed werkt. De geïnterviewden geven zonder uitzondering aan graag een rol te spelen in de totstandkoming én uitvoering van het plan.”

Grote gevolgen
En dan nog even waarom het zo belangrijk is: ingrijpende jeugdervaringen zijn regelmatig een onderliggend probleem bij complexe (en vastgelopen) hulpvragen. Ze worden nog vaak niet tijdig en goed genoeg gesignaleerd en behandeld. Hoe langer traumaverwerking duurt, hoe groter de persoonlijke problemen en zorg- en maatschappelijke kosten worden. Terwijl trauma redelijk goed te behandelen is, met goede resultaten, tegen relatief weinig kosten en met hoge persoonlijke en maatschappelijke opbrengsten. Onbehandeld jeugdtrauma kan ook voor allerlei moeilijkheden in het volwassen leven zorgen en kan later vaak onbedoeld doorgegeven worden aan een volgende generatie. “Door nu aan de slag te gaan met dit belangrijke onderwerp, hopen we dus ook een verschil te maken voor de kinderen van de toekomst.”

Ontwikkelstappen
Op 1 augustus staat het Deltaplan Jeugdtrauma in de steigers. In de tussentijd verwerken de aanjagers samen met experts de opgehaalde informatie uit de zestig interviews, halen ze aanvullende inzichten en bevindingen op bij de Bovenregionale Expertisenetwerken Jeugd en schrijven ze een conceptadvies, waarop ze ook weer de feedback vanuit alle domeinen vragen.

 

Wil je de ontwikkeling blijven volgen? Dat kan via LinkedIn: Bovenregionale Expertisenetwerken Jeugd en de Beweging van 0. Of stuur een berichtje naar Ingrid van Gool, namens de bovenregionale expertisenetwerken Jeugd sponsor van dit Deltaplan.

 

Aanjagers Deltaplan Jeugdtrauma

  • Linda Gerits, klinisch psycholoog, adviseur Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd
  • Peter Dijkshoorn, kinder-en jeugdpsychiater n.p., landelijk ambassadeur lerende jeugdhulp voor OZJ/VNG/VWS; Beweging van 0
  • Ingrid van Gool, netwerkcoördinator Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd (BEN) Brabant Zeeland: ingrid@in-project.nl
  • Nadine Rozenberg, communicatiespecialist Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd (BEN) Brabant Zeeland