0 uithuisplaatsingen #HOEDAN? – JBWest aflevering 1

Kinderen uit huis plaatsen als ultimum remedium. Dat is wat Jeugdbescherming West nastreeft. Maar hoe doe je dat?

In aflevering 1 van de podcast ‘Samen naar 0’ hoor je hoe persoonlijk ongemak de drijfveer is voor het stellen van grote doelen. We reizen mee met de dynamiek die dit met zich meebrengt voor bestuurders en professionals bij JB West en bij de gemeente Den Haag. Want is 0 uithuisplaatsingen wel realistisch? Hoe creëer je een ‘coalition of the willing’? En hoe neem je netwerkpartners mee? Zowel in de eigen organisatie als in het netwerk eromheen is dat een hele uitdaging. Het gaat om een revolutie, om een streven, niet om een absoluut doel. Dit vraagt dus iets anders dan KPI’s of afrekenen op doelen.

Astrid Rotering: “We plaatsen kinderen soms uit huis maar vervolgens verpláátsen we kinderen steeds. Het lukt ons niet om een perspectief biedende plek te bieden, waar je een kind naar toe brengt waar hij kan blijven totdat hij zelfstandig op z’n benen zou kunnen gaan staan als hij echt niet naar huis kan. Door vaak te verplaatsen vergroten we het trauma en hechtingsproblematiek alleen maar. Dan kun je veel beter in de thuissituatie kijken hoe je de onveiligheid weghaalt. Hoe kun je zorg beter binnen de thuissituatie organiseren?”

In deze eerste aflevering uit een serie van 3 gaat wetenschapsjournalist Malou van Hintum in gesprek met de Astrid Rotering, Cora Bakker, Maartje van Rijnsoever en Arie Opstelten. Zij vertellen ieder vanuit hun eigen perspectief wat het op gang brengen of onderdeel uitmaken van een 0-beweging met zich meebrengt en wat dit van hen vraagt.

 

 

Deelnemers

Jeugdbescherming West

  • Astrid Rotering – Voorzitter van de Raad van Bestuur van Jeugdbescherming West en bestuurslid van Jeugdzorg Nederland
  • Cora Bakker – Projectleider 0 uithuisplaatsingen en voorzitter van gedragswetenschappers
  • Maartje van Rijnsoever – Jeugdbeschermer

Gemeente Den Haag

  • Arie Opstelten – Strategisch adviseur gemeente Den Haag.


Initiator: Martijn van Dam
Gespreksleider: Malou van Hintum
Techniek: Jochem Tames

#Gewoon beginnen
#Het begint met ambitie
#Mensen verzamelen die dit ook willen
#Persoonlijk ongemak omzetten in persoonlijk leiderschap
#Samen een 0-plaat maken