0 uithuisplaatsingen #HOEDAN? – JBWest aflevering 3

Kinderen uit huis plaatsen als ultimum remedium. Dat is wat Jeugdbescherming West nastreeft. Maar hoe doe je dat?

Aflevering 3 van de podcast ‘Samen naar 0’ gaat over ‘Hoe houden we vol?’ en ‘Hoe overwin je hobbels?’

Helpt het bijvoorbeeld om binnen de grote nul-ambitie 0 uithuisplaatsingen kleine doelen te stellen? En wat kun je hier bijvoorbeeld als professional – stap voor stap- in doen? En wat kan het netwerk om een gezin heen doen?

Vertragen, reflectie en jezelf tijd gunnen is belangrijk. Maar hoe doe je dat in de hectiek van alledag? En hoe hou je elkaar daarin scherp?

Kwetsbaar durven zijn vraagt om een veilig leerklimaat waarin je ook fouten kunt maken. Dit geeft ruimte om het vol te houden.

In deze derde aflevering uit een serie van 3 gaat wetenschapsjournalist Malou van Hintum in gesprek met de Astrid Rotering, Cora Bakker, Maartje van Rijnsoever en Arie Opstelten. Zij vertellen ieder vanuit hun eigen perspectief wat het volhouden van een 0-beweging met zich meebrengt en wat dit van hen vraagt.

 

Deelnemers

Jeugdbescherming West

  • Astrid Rotering – Voorzitter van de Raad van Bestuur van Jeugdbescherming West en bestuurslid van Jeugdzorg Nederland
  • Cora Bakker – Projectleider 0 uithuisplaatsingen en voorzitter van gedragswetenschappers
  • Maartje van Rijnsoever – Jeugdbeschermer

Gemeente Den Haag

  • Arie Opstelten – Strategisch adviseur gemeente Den Haag.


Initiator: Martijn van Dam
Gespreksleider: Malou van Hintum
Techniek: Jochem Tames

#Volhouden en hobbels overwinnen