Persoonlijk leiderschap – 0 geweld in de jeugdzorg

Huig de Groot blikt terug op zijn 50-jarige loopbaan in de jeugdzorg en laat zien hoe persoonlijk ongemak hem heeft gedreven om op een bevlogen manier 0-bewegingen in gang te zetten: 0 geweld in de jeugdzorg, 0 JeugdzorgPlus, 0 uithuisplaatsingen.

Lees het artikel op de Linkedin pagina van Jeugdhulp Voldoende Beschermd

https://www.linkedin.com/posts/jeugdhulp-voldoende-beschermd_over-kinderbescherming-en-jeugdzorg-over-activity-6982395089415196673-VMzn/

 

Volg de Beweging van 0 ook op Linkedin

#Persoonlijk ongemak omzetten in persoonlijk leiderschap