STEENWIJKERLAND eerste gemeente met 0 bange ouders?

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 120.000 kinderen mishandeld. In Steenwijkerland zijn dat er ongeveer 360. We weten dat onmacht vrijwel altijd de aanleiding van mishandeling is en dat 0 van de betrokken ouders hulp durven zoeken: ze zijn vooral bang hun kind kwijt te raken.  Vanuit zorgzaamheid hebben we een cultuur gecreëerd, waarin ouders die hulp zouden moeten durven zoeken, hulp vermijden en de problemen verbergen. De schade van mishandeling kan daardoor groter worden en tot in volgende generaties doorgaan. 

De Beweging van 0 is gestart door jeugdhulpprofessionals en inmiddels zijn daar ook vele anderen bij aangesloten, waaronder gemeentes. De Beweging van 0 streeft grote doelen na voor kinderen en gezinnen en wil die bereiken met het benutten van kennis i.p.v. dat problemen in de jeugdhulp worden opgelost met aanpassingen in organisatie van zorg. Eén van die doelen is: 0 bange ouders. De gemeente Steenwijkerland is de eerste gemeente in Nederland waar dit thema op deze manier opgepakt wordt. In het college-akkoord zijn hierover afspraken gemaakt. Andere gemeentes volgen. Hulpverleners van gemeente, jeugdbescherming, sociaal werk en jeugdhulporganisaties en mensen uit het onderwijs zijn met elkaar in gesprek en worden geschoold: hoe nemen wij die zorgen weg en hoe worden wij beter in het gesprek met ouders. Hoe zorgen we dat de samenleving van Steenwijkerland hierin ontwikkelt? Hoe zorgen we dat mensen snel en zonder angst hulp durven zoeken als het thuis misgaat?

TONEELVOORSTELLING

IJs is een toneelvoorstelling waarin Hent Hamming het verhaal vertelt van hoe hij als kind werd mishandeld. Hoe is dat ontstaan bij zijn vader, die een populair kinderarts was? Hoe kwam het dat niemand hielp of ingreep, terwijl veel mensen het zagen gebeuren? IJs is een indrukwekkend toneelstuk. Hent Hamming, Beweging van 0  en gemeente Steenwijkerland leveren met dit stuk een volgende bijdrage aan het bereiken van het doel: 0 ouders die bang zijn om hulp te zoeken als thuis mishandeling speelt.

De voorstelling IJs vond plaats op 28 juni in schouwburg De Meenthe. Benieuwd naar de reacties? Klik hier naar het filmpje op ons Youtube-kanaal.