Steenwijkerland gaat voor 0 ouders die geen hulp durven vragen als zij hun kind mishandelen

Op initiatief van de Beweging van 0 vindt in de gemeente Steenwijkerland op 5 september een bijzonder overleg plaats. 

120.000 kinderen zijn in Nederland op de een of andere manier slachtoffer van mishandeling thuis. Daarnaast weten we dat mishandeling vrijwel altijd uit onmacht ontstaat en dat de ouder die dit doet in vrijwel alle gevallen van zijn kinderen houdt. Én we weten dat ouders zelden of nooit hulp durven zoeken. Daar zijn ze bang voor.

Dat betekent

  • dat de mishandeling misschien wel stopt, maar dat schade gedaan is zonder dat altijd aan herstel gewerkt wordt;
  • of dat de mishandeling langdurig doorgaat, zonder dat iemand iets voor het gezin kan betekenen en een kind misschien op zijn 30e in behandeling gaat. Of dat hij het patroon van zijn ouders voortzet, of dat we één van de andere mogelijke gevolgen van kindermishandeling gaan zien;
  • of dat een buitenstaander een melding van kindermishandeling doet, waarna een proces op gang komt waar ouders bang voor zijn. Geregeld uiteindelijk met goede uitkomst, maar ook erg vaak met een vervelende maatregel als gevolg.

Hoe zou het zijn, als ouders niet bang zijn voor de zorg? Hoe zou het zijn als we een cultuur hebben waarin iedereen begrijpt dat mishandeling onder omstandigheden voor kan komen en dat je dan natuurlijk recht hebt op hulp?

Hoe zou het zijn als ouders die hun kind mishandelen ontspannen naar hun huisarts of het wijkteam gaan en zeggen: “Het is vreselijk. Er gaan dingen niet goed in mijn leven. Daardoor word ik kortaf en heb zelfs mijn kinderen geslagen. Ik heb gehoord dat je hier hulp kunt krijgen om dit te stoppen”. En dat de hulpverlener dan zegt “Wat fijn dat u komt. Wilt u koffie? Laten we eens praten en kijken hoe we dit gaan oplossen”.

In Steenwijkerland vindt op initiatief van de Beweging van 0 en gesteund door wethouder Trijn Jongman een startbijeenkomst plaats met ambtenaren, een aantal zorgaanbieders en de jeugdbescherming met als doel: “Hoe maken we van Steenwijkerland een gemeente waar 0 ouders angst hebben om heel snel hulp te zoeken als thuis mishandeling plaatsvindt”.