Volop inspiratie in de Beweging van nul JONG

Vanavond vond een inspirerende bijeenkomst van de Beweging van nul JONG plaats. Bevlogen jeugdprofessionals gingen met elkaar in gesprek over hoe het denken in grote doelen en het werken vanuit best bewezen kennis bij een veel grotere groep professionals gemeengoed kan worden. Zouden de samenleving en overheden hierdoor meer vertrouwen kunnen hebben en minder willen sturen?

 

Dat de principes van beweging van 0 steeds vaker wordt aangehaald is geen toeval. De deelnemers aan de Beweging van 0 werken aan het ontwikkelen van zichzelf en het doorontwikkelen van hun vakgebied. Ze stellen zichzelf en elkaar doorlopend vragen als:

  • Hoe creëren we een klimaat waar ouders onbevreesd hulp durven vragen als zij hun kind mishandelen?
  • Hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit van onderzoek in jeugdbeschermingszaken verbetert?
  • Hoe leren we aankomend professionals om niet te verzanden in risico-denken maar vanuit écht contact met ouders en kinderen te zoeken naar oplossingen die aansluiten bij hun leefwereld, hierbij gebruik makend van best bewezen kennis?

 

Dat dit doorlopend ontwikkelen van het vakgebied effect heeft laat zich steeds vaker zien: Rechters raken doordrongen van het belang van een Verklarende Analyse voordat zij beslissen over een uithuisplaatsing; Gemeenten stellen zichzelf 0-doelen (zie voorgaand nieuwbericht over de gemeente Steenwijkerland).

De komende tijd willen we als beweging van 0 meer voorbeelden laten zien hoe de jeugdzorg aan het veranderen is en wat er nog aan ontwikkeling mogelijk is. We geloven in beweging vanuit intrinsieke motivatie. De belangrijkste vraag blijft dan ook: waar ga jij voor?

 

Meer weten? Kijk op www.bewegingvannul.nl