Waar ga jij voor? Dat is de hoofdvraag op de nieuwe website van de Beweging van 0

Met de nieuwe site wil de Stichting Ondersteuning Beweging van 0 professionals ondersteunen in hun drijfveer om de hulp en ondersteuning aan kinderen en gezinnen elke dag beter te maken.

 

Waar ga jij voor?

Het vraagt best wat moed om een stap naar voren te doen in het turbulente werkveld van jeugdhulp. Dan helpt het als je ziet dat anderen ook een stap naar voren doen. Op de nieuwe website kunnen professionals hun nul-doel(en) zichtbaar maken. Kleine nul-doelen zijn net zo belangrijk als grote nul-doelen. Tezamen laten ze een beweging naar voren zien, naar ‘elke dag beter’.

 

#HOEDAN?

Een veelgehoorde vraag is ‘Hoe dan?’. Hoe krijg ik mensen mee? En hoe hou je vol als er hobbels op je weg komen?

Om gestructureerd kennis te ontwikkelen, toe te passen en uit te wisselen heeft de Beweging van 0 ‘de Flow van de Beweging van 0’ ontwikkeld. Hierin staan terugkerende elementen uit de praktijk van mensen die al een 0-doel nastreven. Nadrukkelijk niet bedoeld als stappenplan, maar als springplank. Op de pagina #HOEDAN? van de nieuwe website plaatsen we voorbeelden waaruit je inspiratie kunt opdoen.

 

Podium

Het denken in nul-doelen is inmiddels niet nieuw meer. Diverse gemeenten en netwerkpartners zijn ermee aan de slag. Dit willen we graag laten zien. Deze website biedt hiervoor een podium. De komende maanden zal dit podium worden gevuld.

 

Meedoen kan altijd! Als deelnemers én als sponsor

Om de Beweging van 0 mogelijk te maken en professionals te ondersteunen is geld nodig. Je kunt als gemeente, als zorgorganisatie, als sponsor, maar ook als betrokken burger bijdragen aan het optimaal opgroeien van kinderen door een (eenmalige of maandelijkse) donatie te doen aan de Beweging van 0.