Doelstelling voor nul jongeren met NUL op het rekest

Naam:
Anne Pelzer
Organisatie:
Reiner van Arkel
Functie:
Kinder- en jeugdpsychiater
Werkgebied(en):
Noord-Brabant
Bijdragen aan de uitwisseling van kennis en kunde tussen organisaties in het jeugdhulpdomein.

Neem contact op met mij als je een vraag hebt of wilt samenwerken