Doelstelling voor nul kinderen die niet in een gezin opgroeien

Naam:
Cora Bakker
Organisatie:
Jeugdbescherming west
Functie:
voorzitter gedragswetenschappers/projectleider verminderen van uithuisplaatsingen
Werkgebied(en):
Zuid-Holland
Binnen mijn organisatie, jeugdbescherming west, trek ik de beweging naar het verminderen van uithuisplaatsing. Dit doen we door anders denken, anders doen, visie-ontwikkeling, praktijkgericht onderzoek en samenwerking met partners.

Neem contact op met mij als je een vraag hebt of wilt samenwerken