Doelstelling voor nul professionals die geen kennis hebben van seksueel misbruik

Naam:
Iva Bicanic
Organisatie:
UMC Utrecht
Functie:
directeur-bestuurder centrum seksueel geweld, klinisch psycholoog
Werkgebied(en):
Heel Nederland
Seksueel misbruik heeft de potentie om de ontwikkeling van een kind op alle domeinen te onderbreken, en het zelfbeeld en relaties met anderen te beschadigen. Een deel van deze kinderen komt in de hulpverlening. Kennis is de basis voor je handelen als professional. Daarbij geldt: baat het niet, schaadt het wel. Onderscreening bijvoorbeeld kan ertoe leiden dat onveiligheid of problemen blijven bestaan. Dit kunnen we ons als samenleving niet veroorloven. Alle kansen voor herstel dienen optimaal te worden benut. Zo kan bijvoorbeeld kennis worden ingezet als psycho-educatie om het verwerkingsproces te ondersteunen. Behalve hulp bieden zijn we als Centrum Seksueel Geweld ook landelijk kennis en expertisecentrum, dat op allerlei manieren (vlogs, webinars, podcasts, sofa-sessies, artikelen, onderzoek, polls, consultatie) kosteloos misbruik-specifieke kennis overdraagt aan professionals vanuit een multidisciplinaire invalshoek. Gezien de omvang en impact van (online) misbruik kunnen we niet om het onderwerp heen. Bestuurders zouden tijd moeten geven aan de professionals om deze kennis eigen te maken en in te kunnen zetten bij hun werk om het kansrijk te maken.

Neem contact op met mij als je een vraag hebt of wilt samenwerken