Doelstelling voor nul kinderen die op school uitvallen, in de criminaliteit komen en niet de juiste zorg krijgen

Naam:
Erik Jongman
Organisatie:
De Waag, Levvel
Functie:
psycholoog/psychotherapeut
Werkgebied(en):
Noord-Holland
Ik bouw aan expertisenetwerken waarin we samenwerken aan dit doel. Je kunt deze problematiek niet in je eentje aan. Je hebt politie, school, ouders, mensen in de haarvaten van de wijk, soms hulpverlening, GGZ en forensische zorg nodig. Je kunt alleen maar succes boeken als iedereen goed samenwerkt en niemand vindt dat hij het allemaal beter weet, dat hij belangrijker is dan een ander.

Neem contact op met mij als je een vraag hebt of wilt samenwerken