Doelstelling voor nul kinderen voor wie het langer dan 6 maanden duurt voordat trauma wordt herkend, gestopt en behandeld

Naam:
Linda Gerits
Organisatie:
Bovenregionale Expertise Netwerken Jeugd
Functie:
klinisch psycholoog, aanjager Deltaplan Jeugdtrauma
Werkgebied(en):
Heel Nederland
Uit vele vastgelopen, complexe hulpvragen van kinderen en gezinnen blijkt dat ingrijpende gebeurtenissen uit het verleden niet tijdig of niet goed gesignaleerd en behandeld zijn. Met grote gevolgen. Hoe langer het duurt voordat adequate traumaverwerking start, hoe groter de persoonlijke problemen en zorg- en maatschappelijke kosten worden. Daar moeten we echt iets aan doen. We kregen veel reacties op de vorige formulering van het 0-doel: 0 kinderen ondervinden langer dan 6 maanden hinder van ingrijpende jeugdervaringen. "Te groots. Onhaalbaar. Geweldig juist. Laten we niet doen alsof alles maakbaar is. Alsof focus op trauma alles gaat oplossen… Wat is hinder? Doet geen recht aan de ernst en de pijn die mensen ervaren en de tijd die nodig is om te helen – voor zover dat kan… " Ja, de kans dat we ooit op 0 kinderen uitkomen, is nihil. Toch stellen we onszelf dit grootse doel. Omdat we van anderen geleerd hebben dat kleinere, op het oog haalbare doelen niemand in beweging zetten. Lees het whitepaper ‘Belang, urgentie en inrichting van een Deltaplan Jeugdtrauma onderbouwd’. Een doel is geen garantie. Wel een aansporing om alles op alles te zetten. De kinderen en volwassenen van nu die te kampen hebben met jeugdtrauma verdienen dat. Net als de kinderen en volwassenen van de toekomst.

Neem contact op met mij als je een vraag hebt of wilt samenwerken