Doelstelling voor nul kinderen met insensitieve opvoeders

Naam:
Mirte Forrer
Organisatie:
Blijvend Veilig Amsterdam
Functie:
gekwalificeerd gedragswetenschapper, teamleider
Werkgebied(en):
Noord-Holland
Dit doe ik door in verbinding met wetenschap en praktijk te zorgen dat in het brede jeugdveld iedere professional die in gezinnen komt in staat is sensitief opvoedgedrag te beoordelen, zodat waar nodig samen met het gezin gewerkt kan gaan worden aan sensitief opvoedgedrag.

Neem contact op met mij als je een vraag hebt of wilt samenwerken