Doelstelling voor nul uithuisplaatsingen maar passende systemische ambulante zorg

Naam:
Nanne Martinus
Organisatie:
Gemeente Dronten
Functie:
Beleidsadviseur
Werkgebied(en):
Flevoland
Te vaak wordt vanuit onmacht en geen andere oplossing gekozen voor een uithuisplaatsing, als minst slechte van twee kwaden. Door het uitvoeren van een gedeelde verklarende analyse is de verwijzer in staat gesteld breder te kijken naar de problematiek van de jeugdige en het gezin. Door breder te kijken en het gezin te ondersteunen kunnen uithuisplaatsingen voorkomen worden. Als we allenmaal uitstralen dat uithuisplaatsen geen optie is hoop ik de angst van gezinnen om informatie achter te houden te verkleinen. Zo kun je oprecht en samen werken aan verbetering van de problemen binnen het gezin. Voor de jeugdprofessionals is het dan ook belangrijk de tijd en aandacht te kunnen schenken aan de gezinnen, zonder een continue stress van werkdruk.

Neem contact op met mij als je een vraag hebt of wilt samenwerken