Doelstelling voor nul plaatsingen in de Jeugdzorg+

Naam:
Rita Otter
Organisatie:
G 7 (de 7 Gelderse Jeugdhulpregio's)
Functie:
Projectleider Transformatie Jeugdzorg+
Werkgebied(en):
Gelderland
Door samen met jeugdhulpaanbieders, ervaringsdeskundigen en regio's alternatief aanbod te ontwikkelen zodat de Jeugdzorg+ in de huidige vorm overbodig wordt. Tegelijkertijd zorgen we er samen met aanbieders en ervaringsdeskundigen voor dat het leefklimaat in de Jeugdzorg verbetert, dat de groepen kleinschalig worden en dat het werken met ervaringsdeskundigen een gegeven wordt.

Neem contact op met mij als je een vraag hebt of wilt samenwerken