#Het begint met ambitie

De Beweging van 0 wil werken aan ambitieuze jeugdhulp. Vanuit een visie op de ontwikkeling van kinderen, gezinnen en de samenleving. Door  grote doelen te stellen, kom je verder. Het geeft ruimte om breed en in samenhang samen met mensen uit je netwerk na te denken aan welke knoppen je allemaal kunt draaien om zo dicht mogelijk bij het 0-doel te komen. Het samen werken vanuit grote doelen vraagt om een geïnspireerd en onbevreesd netwerk dat gericht is op leren en ontwikkelen. De Beweging van 0 is zo’n netwerk. Je werk wordt er leuker van!

Als je kijkt naar grote veranderingen in het verleden, zijn deze vaak in gang gezet door één persoon. Bijvoorbeeld:

  • Aletta Jacobs was een pionier in de strijd voor vrouwenrechten in Nederland. Als eerste vrouwelijke arts van het land zette ze zich in voor het vrouwenkiesrecht en was een leidende figuur in de Nederlandse vrouwenbeweging. Haar inspanningen hebben geleid tot de invoering van het vrouwenkiesrecht in 1919.
  • Anton de Kom was een Surinaamse schrijver en activist die zich inzette tegen de koloniale onderdrukking van Suriname door Nederland.
  • Willem Drees, als minister-president van Nederland na de Tweede Wereldoorlog, speelde een cruciale rol in de opbouw van de Nederlandse verzorgingsstaat.

Ook meer recent stapten personen naar voren om een ambitie uit te spreken en brachten zo een beweging op gang, bijvoorbeeld:

  • Greta Thunberg en de klimaatprotesten
  • Tim Hofman en het aan de kaak stellen van maatschappelijk onrecht
  • Iva Bicanic en het tegengaan van seksueel geweld
  • Peter Dijkshoorn en het stoppen van separaties van kinderen in instellingen

Het uitspreken van persoonlijke ambitie in de vorm van één of meerdere nul-doelen maakt tastbaar dat professionals een belangrijke stem hebben in we wijze waarop de jeugdhulp zich ontwikkelt. En het is belangrijk dat we die stem laten horen. Te veel beleid komt voort uit -oneerbiedig gezegd- ‘plannetjes’, als reflex op ongewenste situaties. Meer hierover lees je in onze notitie over gesloten jeugdzorg.

De beweging van 0 wil dit tij keren door professionals te inspireren om hun stem te laten horen en de handen ineen te slaan om met plezier te werken aan ambitieuze jeugdhulp.  Zodat we over 1, 3, 5, 10 of 30 jaar verder zijn dan nu. Net zoals we nu verder zijn dan 20 jaar geleden. 

Het nastreven van een nul-doel kan hierbij behulpzaam zijn en verbindt. Het werkt als een magneet. Het geeft houvast en focus in een turbulent werkveld. En de kans om gelijkgestemden te ontmoeten.

Kijk eens rond op deze site waar anderen voor gaan en laat je inspireren. En als je zover bent, laat ons weten waar jij voor gaat!

#Het begint met ambitie