Samen een 0-plaat maken

De Beweging van 0 werkt met zogenaamde 0-platen. Een thema waarop we een ambitieus doel willen formuleren werken we in zo’n 0-plaat uit: wat zijn de knoppen waaraan we met elkaar kunnen draaien om zo dicht mogelijk in de buurt van dat doel te komen? Het maken van een 0-plaat is onderdeel van ‘de flow van de Beweging van 0’.

Grote doelen halen we alleen samen

Zo’n 0-plaat wordt dus ook samen gemaakt en als het even kan met betrokkenen vanuit heel verschillende domeinen. Vanuit jeugdhulp, vanuit jeugdbescherming, vanuit gemeenten, vanuit beroepsopleidingen en kenniscentra, soms met mensen vanuit marketing&communicatie, vanuit volwassen GGZ en vanuit welzijn, vanuit ervaringsdeskundigheid, enzovoort. Grote doelen halen we alleen door elke betrokkene ook te betrekken in de ontwikkeling. Te veel zijn we geneigd grote uitdagingen vanuit een geïsoleerde rol aan te pakken en dat wordt zelden een succes. Een tweede reden waarom er minder ontwikkeling is dan mogelijk, is doordat we eerst naar elkaar wijzen. We ontdekten dat ook toen we 0-platen gingen maken. Deelnemers gingen zeggen wat anderen anders moeten doen. Nu vragen we wat ieder zelf kan doen. Dat was even een hobbel, maar deelnemers raken hier veel enthousiaster door.

 

Hierboven een willekeurig voorbeeld van een 0-plaat. In deze 0-plaat zien we dat onder andere professionals en hun organisaties iets moeten, maar ook de gemeente, de samenleving en opleidingen en dat er misschien wel een publiekscampagne gevoerd moet worden. Er lopen dus meerdere routes naast elkaar.

Een 0-plaat is zelden ‘af’. We laten dan ook altijd een hokje vrij, als symbool voor dat er nog meer knoppen zullen zijn. Een groot doel bereik je alleen na langdurig hard en systematisch werken en ontwikkelen. Gaandeweg zul je met de ene knop klaar zijn, blijkt een ander toch geen bijdrage te kunnen leveren en ontdek je nog weer nieuwe knoppen. Niet alle knoppen kunnen altijd ook tegelijk bediend worden, of er zijn knoppen waar je vandaag zonder kosten mee aan de slag kunt en andere waarvoor je eerst financiering moet regelen. Bij stagnatie is het zaak weer naar de 0-plaat te kijken: wat doen we niet goed? Wat missen we? Dan kun je aanpassen.

 

Research & development

Analoog aan Evidence Based Practice (EBP) kijken we bij het maken van een nulplaat welke kennis al beschikbaar is, wat we nog willen onderzoeken en eventueel ontwikkelen (in bovenstaande afbeelding zijn dat de blauwe bollen). Deze stap voorkomt het maken van wat wij noemen ‘plannetjes’. En het vergroot je nieuwsgierigheid, die de basis is voor innovatie. We kunnen het vakgebied rondom jeugdhulp alleen systematisch doorontwikkelen als we gebruik maken van wat we al weten, anders beginnen we steeds opnieuw. En als we kennis toevoegen door te onderzoeken als we iets nog niet weten.

 

Lees ook: Hoe benut je een 0-plaat in de tijd?

 

Trauma Informed Care

Bij Trauma Informed Care zien we dat ook met een soort 0-plaat gewerkt wordt. Trauma Informed Care streeft naar een organisatie, of een samenleving waar iedereen trauma-geïnformeerd werkt. Bij de ontwikkeling van deze internationaal gebruikte werkwijze is net als bij andere grote uitdagingen geleerd dat aan veel knoppen gedraaid moet worden, omdat je anders niks bereikt, of dat de ontwikkeling veel trager gaat dan mogelijk is. In een zorgorganisatie betekent dit dat niet alleen hulpverleners hun werk zo uitvoeren, maar echt iedereen, van bestuurder tot baliemedewerker en van medewerker technische dienst tot directeur personeelszaken en het hoofd van de afdeling inkoop. De afbeelding hieronder is van Koraal, een grote zorgorganisatie die werkt voor mensen met een verstandelijke beperking en ernstige problemen.

In dit beeld zien we dat medewerkers moeten leren hun werk anders te doen, maar dat dit bijvoorbeeld ook aanpassing van beleid vraagt, of van de fysieke omgeving en betere samenwerking met de mensen die hulp vagen, of andere (en niet altijd meer!) financiering.

Als Beweging van 0, of beter als mensen die met elkaar aan ontwikkeling werken, zullen we altijd aandacht hebben voor de verschillende knoppen waaraan gedraaid moet worden en in de eerste plaats voor de knoppen waar we zelf aan kunnen draaien.

 

Van welk 0-doel zou jij een 0-plaat willen maken? En met wie?

Kijk op onze website ook eens bij de 0-doelen van andere deelnemers. Misschien kun je elkaar inspireren door samen met anderen een 0-plaat te maken?

 

Op onze pagina #HOEDAN? plaatsen we de komende tijd meer voorbeelden van het maken van een 0-plaat.

#Samen een 0-plaat maken