Kinderrechters laten zich inspireren door film La Ruche

Deze week ging de Beweging van 0 op de teamdag van de vakgroep familierecht van de rechtbanken Maastricht en Roermond in gesprek met kinderrechters en hun staf. Samen keken ze de aangrijpende film ‘La Ruche’ (De Bijenkorf). Moeder Alice, die een bipolaire stoornis heeft, balanceert hierin samen met haar 3 dochters continu op het snijvlak van harmonie en conflict.

Het gesprek dat volgde ging over ‘Wat is eigenlijk veiligheid?’. Veiligheid is geen absoluut begrip. ‘Wanneer is het voldoende veilig voor kinderen? Levert een systemische kijk op veiligheid ons andere inzichten op? En wat kunnen we doen voor dit kind en gezin om prettig opgroeien mogelijk te maken?’ Het zijn vragen die meer diepgang brengen dan alleen ‘is het wel of niet veilig in dit gezin?’.

In een film zie je meer dan in een dossier. De kinderrechters vragen zich af welke voor- en nadelen het zou kunnen hebben om mee te kijken achter de voordeur. Bij de Wet zorg en dwang en bij de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg gebeurt dit wel, omdat het in die wet is vastgelegd. Wat zouden we daarvan kunnen leren?

De wens om veel meer te zien wat er speelt onderschrijft de Beweging van 0. Het is bij ingrijpende beslissingen zelfs een noodzaak. Te vaak nog worden kinderen verplaatst op basis van gedrag dat zij (en hun ouders) op dat moment laten zien. Dit zijn echter symptomen.

Met een verklarende analyse kan niet alleen de rechter ‘achter de voordeur kijken’ maar ook het gezin zelf, evenals de betrokken zorgprofessionals. Door dieper begrip van onderliggende oorzaken van gedrag kan gerichter en effectiever gewerkt worden aan een nieuw perspectief.

Het rapport ‘Betrek mij gewoon!’ Op zoek naar verbeterkansen voor de jeugdhulp in Ketenbreed Leren laat het belang hiervan overtuigend zien. Kinderrechters zouden voorafgaand aan ingrijpende beslissingen vaker mogen vragen om een gedeelde verklarende analyse, die samen met kinderen, jongeren, ouders en hun omgeving tot stand is gekomen. Daarmee wordt elk dossier een 3D film.

 

Meer weten over de verklarende analyse? Lees dit artikel

Volg de Beweging van 0 ook op Linkedin