Doelstelling voor nul gezinnen met een opvoedvraag of -uitdaging zonder effectieve hulp

Naam:
Geertjan Overbeek
Organisatie:
Universiteit van Amsterdam
Functie:
Hoogleraar pedagogiek
Werkgebied(en):
Heel Nederland
Bewezen effectieve opvoedondersteuning moet op een laagdrempelige manier en passend bij de behoefte, gemakkelijk toegankelijk zijn voor gezinnen die dat nodig hebben.

Neem contact op met mij als je een vraag hebt of wilt samenwerken