Aan de slag

#HOEDAN?

Houtskool-veer_bewegingvanNUL-yellow
Golflijn_bewegingvanNUL-white

Samen ontwikkelen

Nul kinderen die niet optimaal thuis opgroeien, dat is ons grote ideële NUL-doel. Steeds meer bestuurders en professionals omarmen het denken in grote doelen.

Je wilt aan de slag, maar hoe doe je dit? Hoe krijg je mensen mee? En hoe hou je vol als er hobbels op je weg komen?

Om gestructureerd kennis te ontwikkelen, toe te passen en uit te wisselen heeft de Beweging van 0 ‘de Flow van de Beweging van 0’ ontwikkeld. Hierin staan terugkerende elementen uit de praktijk van mensen die al een 0-doel nastreven. Nadrukkelijk niet bedoeld als stappenplan, maar als springplank.

Op deze pagina plaatsen we doorlopend podcasts, video’s, vlogs en artikelen van mensen die ook een NUL-doel nastreven. Bij elke bijdrage verwijzen we naar elementen uit de flow met een #. Op deze manier kun je gericht zoeken naar waar jouw interesse ligt.

Wil je ook een bijdrage leveren? Laat het ons weten!

Flow_beweging_van_0_hi_res